top of page

Ons onderwijs

Het opdoen van kennis en vaardigheden is de basis van ons onderwijs. Hoe zorgen wij ervoor dat leerlingen leren leuk vinden en veel leren? De volgende uitgangspunten zijn hiervoor van belang:

 

Sociaal emotioneel:

Leerlingen moeten met plezier naar school gaan. Belangrijk is ook dat leerlingen vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden, dingen zo zelfstandig mogelijk kunnen doen en dat in een goede relatie met anderen. Wie zelfvertrouwen heeft, durft aan te pakken, durft nieuwe dingen te doen en durft fouten te maken. Dat zijn allemaal heel belangrijke aspecten voor de ontwikkeling en het leren.

 

Cognitief:

Ons onderwijs gaat uit van de onderwijsbehoeften van een leerling. De belangrijkste vraag die wij ons steeds stellen is: “Wat heeft een leerling nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen?"

Hierbij is het van belang om inzicht te hebben in de mogelijkheden en de grenzen van de leerling. Het lesaanbod wordt waar mogelijk op de leerling aangepast. Door deze werkwijze zal de leerling succeservaringen opdoen.

 

Daarnaast houden wij in de lessen zoveel mogelijk rekening met de verschillen tussen de leerlingen op niveau, maar ook op persoonlijk vlak. Dit doen wij o.a. door planmatig in te spelen op de vraag wat de leerling al heeft bereikt en wat nu de volgende stap is.

Observatie en overleg met, indien nodig, het zorgteam, maar ook met de leerling en/of de ouders/verzorgers vormt een belangrijk onderdeel van deze aanpak.

 

Sfeer in de school:

Een vriendelijke, laagdrempelige sfeer en een “veilig klimaat” waar ook orde en regelmaat deel van uitmaken,  is voor een leerling van groot belang voor zijn of haar ontwikkeling. Om dit te bewerkstelligen hecht Klein College veel waarde aan:

 

  • Een goede en respectvolle omgang met elkaar

  • Goede en duidelijke regels schoolbreed (zie schoolgids), maar ook in de klas (vaak samen met de leerkracht aan het begin van het jaar opgesteld), en tijdens het buiten spelen.

  • Een actief pestbeleid (zie bijlagen van de schoolgids).

  • Een open sfeer in de klas waar veel gesproken wordt over de omgang tussen leerlingen onderling.

Schoolgids / schoolplan

Schoolgids /Schoolplan

Het uitbrengen van een (digitale) schoolgids vormt een wettelijke verplichting binnen het Nederlands onderwijssysteem en geeft o.a. aan wie wij zijn, waar wij voor staan, ons onderwijs, welke zorg wij bieden, ons beleid en de protocollen en hoe de dagelijkse organisatie binnen Klein College geregeld is.

Het schoolplan staat voor de doelen die de school zichzelf stelt op het gebied van onderwijs en organisatie.  Elk jaar vindt er een evaluatie plaats van de gestelde doelen voor die periode en elke 4 jaar wordt het schoolplan opnieuw opgesteld, Hiermee voldoet Klein College aan de eisen van het Nederlandse onderwijssyteem.en blijven wij onszelf verbeteren.

Ons huidige schoolplan loopt tot augustus 2023.

De minigids is zeer beknopte samenvatting van praktische informatie uit de schoolgids. Denk aan schooltijden, vakantie rooster, ziek- en te laat meldingen.

bottom of page