Over ons

 

Visie en Missie

Onze Missie

Onze missie is een school waar ieder kind uniek is en zich uniek mag voelen, door voor ieder kind het juiste niveau en de juiste aanpak te vinden waarbij wij kinderen competent en autonoom willen maken met kennis van en nieuwsgierigheid voor de wereld om hen heen.

 

Onze Visie

In onze visie geven wij aan hoe wij ons onderwijs vorm willen geven. De beschreven uitgangspunten beschouwen wij als kwaliteitscriteria waaraan wij ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

 

Uitdagend

Ieder kind wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Onafhankelijk van het niveau van de leerling wordt er binnen de verschillende vakgebieden naar uitdaging en verdieping gezocht, waarbij wij op zoek gaan naar de talenten van ieder kind. Er worden doelen opgesteld voor elke leerling om het beste uit de leerling te kunnen halen. De resultaten worden nauwgezet bijgehouden in het leerlingvolgsysteem.

 

Nieuwsgierig

De nieuwsgierigheid van de kinderen wordt geprikkeld om ze te laten zien dat de wereld voor hen open ligt en er onbegrensde mogelijkheden zijn. Wij laten ze nieuwsgierig worden naar elkaar en de wereld om hen heen, omdat wij in een multiculturele samenleving wonen. De huidige methodes worden, waar mogelijk, aangepast aan de leefomgeving waar deze kinderen in leven.

 

Individu

Wij laten de kinderen ontwikkelen tot zelfstandige individuen die vertrouwen in zichzelf hebben, verantwoordelijkheid kunnen nemen, samenwerken, leren leuk vinden en uitdagingen niet uit de weg gaan. Kinderen op Klein College hebben respect voor zichzelf en voor elkaar.

 

Eigenwaarde

Eigenwaarde is van groot belang, als basis voor een optimale ontwikkeling. Kinderen hebben op Klein College het gevoel dat ze er mogen zijn en talenten hebben. Met een positief zelfbeeld ontwikkelen kinderen zich makkelijker op natuurlijke wijze.

 

Kracht
De school probeert een kind in zijn of haar kracht te zetten, zodat  het ruimte krijgt om zijn of haar talent te ontdekken en een sterke persoonlijkheid te worden met geloof in zichzelf. Kinderen leren om zichzelf te durven zijn en te blijven. Ze komen op voor hun normen en waarden. De omgeving wordt ingezet om een ieder zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen

 

Uniek

Ieder kind is uniek en heeft talenten. Het is aan de school om deze talenten te helpen ontdekken en te helpen ontwikkelen. Middels kleine klassen en aandacht voor de individuele leerlingen kunnen de kinderen zich ontwikkelen volgens de normen en waarden die de school en de ouders/verzorgers uitdragen.

 

Wij werken fundamenteel en structureel aan de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Tussen leerkracht en leerling is sprake van een opvoedkundige relatie. Door zelf een goed voorbeeld te geven, kunnen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen ondersteunen en begeleiden. Uitgangspunten in ons pedagogisch klimaat zijn daarbij: duidelijkheid, structuur, veiligheid en het ervaren van succes.

 

Ons team

Het team van Klein College bestaat uit zeer betrokken leerkrachten die in staat zijn binnen een groep ook op individueel niveau te kunnen werken en uitdagingen niet uit de weg gaan.  Wij streven bij de samenstelling van ons team naar een combinatie van diversiteit van persoonlijke talenten en leeftijd, zodat wij samen in balans zijn en met elkaar een sterk en enthousiast team vormen.. Maak hier kennis met onze collega's!

Cluster 1

Shaideline Manuela

Nadia Schuurmans

Rosalie Overweg

Melanie Buster-de Koning

Simone Eimers

Rosa Reivers 

Amber Kempen

Liesbeth van den Berg

Cluster 2

Kim Russel

Tryntsje Draaijer

Saskia Bregita

Iris Geerlof

Linda Roording

Lisa Wiedeman

Sandra Postma

Vivian van der Kort-Schellekens

IGLO

Sanne van Lookeren

Miroushka Tromp

Stephanie Siahaija

Leonie Raemaekers

Vakleerkrachten

Noella Estanista (Papiaments)

Rufus Van Barneveld (Bewegingsonderwijs)

Vanessa Werkhoven (drama docente en manager Klein Podium)

Schakelklas

Delia Tweeboom

Klaartje Brett

Zorg

Ilona Geurts

Suus Kramer

Steven Winters

Directie

Esmee Jakobs

Ilona Geurts

Jennifer Mulder

 

Werken of stage lopen bij Klein College?

Klein College is altijd  geinteresseerd om kennis te maken met gemotiveerde en getalenteerde collega's.  Een open sollicitatie voorzien van een CV met een korte motivatie is welkom op info@kleincollege.com. Op onze website en op de NOB site plaatsen wij onze vacatures.

Voor een stageplaats kan er een mail, met een motivatie, de CV, de opleiding en de stageperiode, gestuurd worden naar: :stagecöordinator@kleincollege.com.

© 2018, alle rechten voorbehouden