Ziekmelden

Indien een leerling niet of later naar school komt, wegens ziekte of bezoek aan de dokter, tandarts, specialist, enzovoorts willen wij de ouders verzoeken om dit voor 07.45 uur telefonisch of via de mail aan de desbetreffende leerkracht te melden. Indien dit niet mogelijk is kunt u het doorgeven op het nummer 8464242.

Als een leerling tijdens schooltijd ziek wordt of een ongelukje heeft gehad, proberen we altijd eerst de ouders te bereiken. Wanneer dit niet blijkt te lukken gaan we zelf met het kind naar een dokter of naar de EHBO van het ziekenhuis.

Het is belangrijk dat de school op de hoogte is van medische feiten zoals allergieën, medicijngebruik en dergelijke. Dit kunt u doorgeven aan de leerkracht van de klas.