Visie en missie

Ieder kind is uniek! Ieder kind heeft verschillende eigenschappen en talenten! Dat maakt het leven leuk en spannend. Klein College wil haar leerlingen hun talenten laten ontdekken en ontwikkelen. We willen de leerlingen uitdagen en prikkelen om steeds een stapje verder te komen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig. Meer begeleiding, meer expertise en een andere werkwijze. Wij bieden dit d.m.v. het bieden van onderwijs op maat. Gedifferentieerd werken, wat inhoudt dat de leerkracht rekening houdt met verschillen in niveau en tempo.

Samen werken we aan één doel: de maximale ontwikkeling van onze kinderen.

In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat de drie belangrijkste behoeften van kinderen zijn:
– competentie (ik kan het)
– autonomie (ik kan het zelf)
 -relatie (samen met anderen kunnen leren en leven)

Het allerbelangrijkste is dat de leerlingen de kans krijgen
hun talenten 
te leren kennen en te ontwikkelen. 

Wij stellen ons daarom actief op om de leerlingen met hun specifieke onderwijsbehoeften optimale ontwikkelingskansen te bieden door zorg op maat. We werken fundamenteel en structureel aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Tussen leerkracht en leerling is sprake van een opvoedkundige relatie. Door zelf een goed voorbeeld te geven kunnen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen ondersteunen en begeleiden. Uitgangspunten in ons pedagogisch klimaat zijn daarbij: duidelijkheid, structuur, veiligheid en het ervaren van succes.

Missie
In een veilig en positief klimaat werken aan een optimale ontwikkeling,
afgestemd op de individuele behoeften van het kind. 

In onderstaande afbeelding is te zien waar de school voor staat.