Te laat

De leerkracht houdt dagelijks bij welke kinderen te laat op school zijn en welke kinderen ziek zijn. Wanneer een kind regelmatig te laat op school komt, spreekt de leerkracht ouders hierop aan.  Wanneer dit tien keer of vaker is voorgekomen, krijgt de ouder tijdens het rapportgesprek een brief mee vanuit de directie. Hierin staat dat als het kind in de periode tot aan het volgende rapport nogmaals te laat komt, er contact wordt opgenomen met de leerplichtambtenaar.

Wanneer de leerling opnieuw te laat komt, meldt de leerkracht dit aan de directie. Deze zal contact opnemen met de ouders om te zeggen dat de leerplichtambtenaar wordt geïnformeerd. De directie geeft het verzuim door aan de leerplichtambtenaar. Deze brengt het aantal gemiste uren in kaart. Zij nemen vervolgens contact op met de ouders voor een waarschuwing. De leerplichtambtenaar kan er toe over te gaan om melding te doen bij het openbaar ministerie. Afhankelijk van het aantal gemiste uren wordt de hoogte van de boete bepaald.