Plusleerlingen

Er wordt binnen Klein College ook aandacht besteed aan de kinderen die goed presteren.

Deze plusleerlingen wordt extra uitdaging geboden middels projecten (bijvoorbeeld filosofie-lessen) en extra lesmateriaal.
In schooljaar 2013-2014 heeft een uitwisselingsproject plaatsgevonden met een Leonardo afdeling van een basisschool in Nederland.

Leonardo Onderwijs is het enige fulltime onderwijs concept in Nederland voor hoogbegaafde leerlingen van 4 tot en met 18 jaar,
met een specifiek curriculum én een systeem van kwaliteitsborging.

De ideeën en inspiratie die dit uitwisselingsproject heeft opgeleverd, wordt vertaald naar een nadere uitwerking van een aanpak voor onze plusleerlingen.