Over Curaçao

Curaçao is een kleurrijk land met een bewogen geschiedenis. Dit heeft ervoor gezorgd, dat Curaçao van oudsher een multi-etnische en multiculturele samenleving is, en in dat kader is het zeer gewenst dat kinderen van jongs af aan leren samen spelen en samen leven met diverse groepen in de samenleving.

De keus voor Nederlandstalig onderwijs wil niet zeggen dat Klein College een Nederlandse school is of wil zijn. Klein College is een Curaçaose school, en de leerlingenpopulatie is een evenwichtige afspiegeling van de diverse culturele groepen die op Curaçao woonachtig zijn. De keus voor het Nederlands als instructietaal en voor Nederlandse lesmethoden heeft te maken met de beoogde onderwijskwaliteit en de mogelijkheden voor een vervolgstudie voor de kinderen in Nederland.

Op Curaçao is er onderscheid in openbare basisscholen en particuliere basisscholen. Klein College is een particuliere basisschool en is volledig afhankelijk van het schoolgeld die ouders betalen om goed onderwijs te bieden en extra activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren.

De kinderen die Curaçao nog niet kennen leren op Klein College het eiland kennen door natuurlessen, uitstapjes, samenwerking met andere scholen en waar mogelijk een vertaalslag van het Nederlandse lesmateriaal naar de lokale context.