Monitoring

Op Klein College werken we met ParnasSys.

In de loop van schooljaar 2012-2013 heeft Klein College het systeem ParnasSys aangeschaft.
Via het Leerlingvolgsysteem krijgt de schoolleiding ook zicht op het niveau van klas en school.
ParnasSys is een web-based leerlingvolgsysteem en leerling administratiesysteem in één.
Streven is een optimaal gebruik van ParnasSys en daarmee onze zorg en kwaliteit verder te verbeteren.

Parnassys biedt vele mogelijkheden:

Leerlingkaart

De leerlingkaart biedt het overzicht van alle gegevens van de leerling op één scherm. Je kunt eenvoudig doorklikken naar de andere tabbladen voor de details.

Groepskaart

De groepskaart is een cockpit waarmee het proces van de leerlingenzorg in beeld wordt gebracht. Alle relevante gegevens van de groep op één overzichtelijk scherm. De groepskaart kent handige doorklikmogelijkheden. Er kunnen ook plannen via de groepskaart worden aangemaakt voor subgroepen.

Schoolkaart

De schoolkaart toont allerlei kengetallen geordend bij elkaar en is daarmee een cockpit voor de schoolleider. De schoolkaart completeert daarmee het trio leerlingkaart, groepskaart en schoolkaart.

Toetsen

Er zijn duidelijke toetsoverzichten in grafieken opvraagbaar over de hele periode waarin ze zijn afgenomen. Hierdoor ontstaat een duidelijk totaalbeeld.

Handelingsplan

ParnasSys heeft voor het handelingsplan een vaste indeling en lay-out en binnen die indeling kan een eigen bibliotheek met schoolspecifieke plannen vastgelegd worden. Dit kan eventueel zelfs bovenschools beheerd worden.