Anderstalige leerlingen

Klein College is een school voor Nederlandstalig onderwijs.
Doordat Curaçao een multicultureel eiland is en verschillende talen heeft, zorgt dit voor een grote diversiteit tussen de leerlingen.
Daarom wordt er veel aandacht aan taal geschonken binnen Klein College.

Voor de kinderen die Nederlands als 2e taal hebben is er extra aandacht en ook voor kinderen voor wie Nederlands een geheel vreemde taal is. Klein College biedt extra taalondersteuning aan voor anderstalige kinderen en kinderen die het Nederlands onvoldoende beheersen om op niveau het onderwijs te volgen. De school heeft een schakelklas, voor wie plaatsing in een reguliere groep nog een te grote stap is, en een leerkracht die kinderen uit de reguliere groepen extra taalondersteuning biedt.

Ouders worden hierbij wel gestimuleerd om thuis aan de slag te gaan met het Nederlands. Ouders hoeven niet zelf Nederlands te spreken, maar er kunnen wel afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld het zorgen voor Nederlandstalige naschoolse opvang, het kijken naar Nederlandse TV en het stimuleren van contacten met Nederlandse vrienden. Binnen Klein College is een taalcoördinator benoemd, die alle zaken rond taal coördineert en bewaakt.