Aanvragen verlof

Leerlingen zijn op Curaçao vanaf 4 jaar leerplichtig. Wij gaan er dus vanuit dat uw kind vanaf 4 jaar vijf dagen per week naar school toe komt. In uitzonderlijk gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen. U dient dit schriftelijk en ruim van te voren te doen via de groepsleerkracht. Verlof kan worden toegestaan:

  • Wanneer een gezin door werk van (een van) de ouders alleen op vakantie kan buiten de vastgestelde schoolvakanties;
  • Bij een huwelijk, jubileum of begrafenis van naaste familieleden;
  • In geval van medische of sociale indicatie.

Om dit aan te vragen kunt u contact opnemen met info@kleincollege.com